Hotline

0982 810 286 Địa chỉ: SỐ 15 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM BA ĐÌNH HÀ NỘI

Bán sách dạy cắt may cao cấp - Form Sài Gòn

Sách dạy cắt may

 

Quy trình cắt may áo vest nữ

Dạy cắt may áo vest nữ

 

VIDEO DẠY CẮT MAY ÁO VEST NỮ


Phần 1

 
Kiểm tra các chi tiết của của áo vest  nữ
Thân trước x2 
Cúp thân trước x2 
Thân sau x2 
Cúp thân sau x2 
Tay áo mang to x2 vải chính x2 vải lót
Tay áo mang con x2 vải chính x2 vải lót
Nẹp thân trước x2 
Cổ áo x2 
Đáp cổ thân sau x1
Lót thân sau x1 
Đệm vai x2 
Lót túi x2 
Đáp túi x2 vải chính x2 mùng 
Cơi túi x2 vc x2 mùng
Nắp túi x4 vc x4 mùng

Phần 2

Là ép mùng các chi tiết
Là ép mếc tất cả thân trước và nẹp áo và cổ áo và đáp cổ thân sau 
Ép các chi tiết cơ túi, nắp túi, vòng nách thân sau.
Yêu cầu kỹ thuật ép mếc
Không được nhăn nhún co bai, bong rộp
Tất cả các chi tiết ép mết khi ep xong phải được gữi nguyên hình dáng như ban đầu

Phần 3

May các chi tiết 
Mổ túi áo 
May nắp túi
Can đường cúp thân trước
May đường cúp thân sau 
May sống  lưng thân sau
May sườn tay áo
May bụng tay áo
May lót thân trước vào nẹp áo
May ly lót thân sau
May lót tay áo
May vai con thân trước và thân sau
May vai con lót vào nẹp áo
Quay lộn cổ áo thân sau
May lộn lót và chính với nhau
May lộn lót tay áo
May lộng gấu

Phần 4

Là hoàn thiện
Là các đường sườn và là thân áo

Yêu cầu kỹ thuật các đường may không được cong vênh và thưa chỉ
Mũi chỉ phải đều 

Các bạn có thể tham khảo thêm công thức cắt  may áo vest nam tại đậy : http://daynghemay.vn/cong-thuc-cat-may-ao-vest-nam-da-nang/